Celem samorządowej Grupy Wymiany Doświadczeń (GWD) było wniesienie wkładu w analizę aktualnych oraz wypracowanie nowych rozwiązań z zakresu efektywności energetycznej i wykorzystania OZE w sektorze komunalnym. W skład GWD wchodzili przedstawiciele miast i gmin z terenu całej Polski, którzy już od lat zajmowali się tematem poszanowania energii i ochrony klimatu. Były wśród nich miasta metropolitarne, miasta duże i średnie, gminy miejsko-wiejskie oraz małe gminy wiejskie, dzięki czemu GWD dysponowała pełną wiedzą na temat sytuacji polskich samorządów oraz była w stanie zidentyfikować ich najważniejsze potrzeby - zarówno te związane ze skalą działalności, jak i te, które były od niej niezależne.

1 spotkanie GWD (Kraków, 31 marca-1 kwietnia 2016 r.)

1 spotkanie GWD poświęcone było diagnozie sytuacji polskich samorządów lokalnych w obszarze efektywności energetycznej i wykorzystania OZE. Członkowie grupy dyskutowali między innymi na takie tematy jak:

 • wpływ unijnego i krajowego prawodawstwa na sytuację energetyczną miast i gmin;
 • najistotniejsze aspekty ekonomiczne i społeczne planowania energetycznego na poziomie lokalnym (w tym związane z nimi szanse i zagrożenia);
 • aktualny stan planowania energetycznego i zarządzania energią w polskich miastach i gminach;
 • potencjał efektywności energetycznej i wykorzystania OZE w sektorze komunalnym;
 • najważniejsze bariery i potrzeby samorządów lokalnych w obszarze planowania energetycznego i zarządzania energią.

Wyniki debaty zostały zawarte w raporcie diagnostycznym przygotowanym przez konsorcjum projektu.

Program 1. spotkania GWD

Relacja, prezentacje i galeria zdjęć

2 spotkanie GWD (Poznań, 13 czerwca 2016 r.)

2. spotkanie GWD poświęcone było prezentacji pomysłów na innowacyjne projekty z zakresu efektywności energetycznej i wykorzystania OZE, opracowane przez polskie samorządy i zainspirowane doświadczeniami norweskimi. W ocenie pomysłów wzięli udział członkowie GWD i zaproszeni eksperci, a 10 najlepszych uzyskało dofinansowanie w postaci mikrograntów na przygotowanie analiz i dokumentacji niezbędnych do ich wdrożenia. Zwycięskie gminy wzięły też udział w podróży studyjnej do Norwegii oraz nawiązały współpracę bilateralną z gminami norweskimi.

W programie spotkania znalazły się m.in.:

 • prezentacja polskich i norweskich przykładów dobrych praktyk i najlepszych dostępnych technologii z zakresu efektywności energetycznej i wykorzystania OZE;
 • prezentacja pomysłów na innowacyjne projekty pilotażowe inspirowane doświadczeniami norweskimi, które zostały zgłoszone do konkursu;
 • rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników.

Program 2. spotkania GWD

Relacja, lista laureatów i galeria zdjęć

3 spotkanie GWD (Warszawa, 10-11 stycznia 2017 r.)

3. spotkanie GWD poświęcone było podsumowaniu wniosków z wizyty studyjnej w Norwegii, w tym prezentacji najciekawszych norweskich inwestycji proenergetycznych oraz strategii energetycznych realizowanych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Uczestnicy spotkania debatowali również nad możliwością zastosowania sprawdzonych norweskich rozwiązań w warunkach polskich.

Ramowy program spotkania:

 • podsumowanie wniosków z wyjazdu studyjnego do Norwegii, w tym analiza sprawdzonych rozwiązań norweskich wraz z ich odniesieniem do warunków polskich;
 • wymiana doświadczeń związanych z realizacją zwycięskich projektów innowacyjnych oraz współpracą bilateralną pomiędzy polskimi i norweskimi samorządami lokalnymi;
 • sformułowanie wniosków, które zostaną zamieszczone w publikacji końcowej.

Program 3. spotkania GWD

Relacja i galeria zdjęć


stopka logo N

Projekt „Polsko - norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu" jest finansowany w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu PL04 ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.