1 konferencja bilateralna odbyła się w dniu 22 kwietnia 2016 r. w Krakowie. Jej celem była prezentacja utworzonej w ramach projektu Polsko-Norweskiej Platformy Współpracy, zajmującej się tematyką efektywności energetycznej i wykorzystania OZE, oraz wstępnego raportu diagnostycznego na temat sytuacji energetycznej polskich i norweskich samorządów lokalnych. Zaprezentowano również katalog dobrych praktyk, zawierający przykłady inspirujących działań zrealizowanych przez polskie i norweskie samorządy w obszarze modernizacji energetycznej budynków, modernizacji oświetlenia publicznego, wykorzystania OZE, zrównoważonego transportu, wspierania energetyki obywatelskiej i edukacji energetycznej mieszkańców. Na zakończenie spotkania ogłoszony został otwarty konkurs na pomysły na innowacje inspirowane doświadczeniami norweskimi.

Ramowy program spotkania:

 • prezentacja projektu;
 • prezentacja Polsko-Norweskiej Platformy Współpracy utworzonej w ramach projektu oraz Diagnozy w zakresie efektywności energetycznej i wykorzystania OZE w Polsce i w Norwegii;
 • zintegrowane koncepcje poprawy efektywności energetycznej o rozszerzonym zasięgu;
 • planowanie energetyczne w gminach jako sposób uzyskania oszczędności energii, wykorzystania OZE i redukcji emisji CO2;
 • prawne aspekty efektywności energetycznej i wykorzystania OZE w Norwegii i w Polsce;
 • możliwości finansowania inwestycji EE i OZE realizowanych przez samorządy lokalne;
 • typy działań i inwestycji proenergetycznych, możliwych do wdrożenia na poziomie lokalnym;
 • innowacyjne systemy zarządzania energią w gminie;
 • monitorowanie zużycia energii w budynkach komunalnych;
 • technologie odzyskiwania ciepła w budynkach komunalnych;
 • ogłoszenie konkursu na pomysły na innowacyjne projekty pilotażowe inspirowane doświadczeniami norweskimi, w tym przedstawienie kryteriów i zasad oceny.

Program

Relacja, prezentacje i galeria zdjęć


stopka logo N

Projekt „Polsko - norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu" jest finansowany w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu PL04 ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.