Przedstawiciele 10 polskich gmin, które zwyciężyły w konkursie na najlepsze pomysły na innowacje w zakresie efektywności energetycznej i wykorzystania OZE w sektorze komunalnym, wzięło udział w tygodniowej wizycie studyjnej w Norwegii, podczas której mieli okazję zapoznać się z modelowymi instalacjami i inicjatywami proenergetycznymi realizowanymi przez norweskie gminy i ich partnerów.

Norwegia cieszy się opinią kraju przodującego w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju i od wielu już lat realizuje ambitną politykę środowiskową, obejmującą dążenie do jak największego wykorzystania lokalnie dostępnych, odnawialnych zasobów energetycznych. Główny źródłami energii wykorzystywanymi na terenie kraju są dziś woda i wiatr, a aż 99% zużywanej energii elektrycznej to energia pochodząca z OZE. Aktualnie realizowane cele są nie mniej ambitne - podobnie jak UE Norwegia dąży do redukcji emisji gazów cieplarnianych o 40% do 2030 r., a ponadto planuje całkowicie zrezygnować z ogrzewania na ropę i gaz do 2020 r., zwiększyć poziom recyklingu odpadów do 75% (dziś większość jest spalane) oraz aktywnie wspiera wykorzystanie pojazdów elektrycznych, w tym poprzez rozwój infrastruktury służącej do ich ładowania i ulgi podatkowe. Rezultaty można było zauważyć m.in. spacerując ulicami Oslo, gdzie co chwilę spotyka się samochody z rejestracją zaczynającą się na "EL" (oznaczającą właśnie pojazdy elektryczne) oraz stacje ładowania. Także samorządy lokalne włączają się w realizację ww. celów opracowując i wdrażając tzw. Plany działań w obszarze klimatu i energii, w których koncentrują się na dalszym wspieraniu wykorzystania OZE, promocji transportu publicznego, pieszego i rowerowego oraz redukcji emisji związanych z oczyszczaniem ścieków i zagospodarowaniem odpadów.

Platforma POL NORZapraszamy i zachęcamy wszystkich uczestników spotkań samorządowej Grupy Wymiany Doświadczeń a także wszystkie osoby zainteresowane poruszaną tematyką do wymiany myśli, doświadczeń i pomysłów na działania za pośrednictwem interaktywnego forum Polsko-Norweskiej Platformy Współpracy oraz do zadawania pytań ekspertom. Uczestniczyć w dialogu można zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

Celem Platformy jest prowadzenie dialogu, wymiany doświadczeń i wiedzy na temat technologii oraz najlepszych praktyk w dziedzinie efektywności energetycznej i wykorzystania OZE pomiędzy polskimi i norweskimi samorządami lokalnymi oraz ich partnerami. Mamy nadzieję, że taki dialog pomoże w nawiązaniu między uczestnikami z obu krajów trwałych relacji, które będą stanowić podstawę do podjęcia kolejnych wspólnych inicjatyw w przyszłości.

Lublin, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Rumia, Płońsk, Pałecznica, Raciechowice, Sztum, Sopot i Milanówek to zwycięzcy konkursu na najlepsze i najbardziej innowacyjne projekty dotyczące efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

Każdy z nich otrzyma 50 tysięcy złotych na przygotowanie analiz i dokumentacji oraz pomoc w nawiązaniu bezpośredniej współpracy z gminami norweskimi, które będą je wspierać przy realizacji projektu. 13 czerwca br. w Poznaniu odbyła się konferencja podsumowująca konkurs w ramach polsko-norweskiej współpracy samorządowej.

20 mikroprojektów prowadzących do innowacji w zakresie EE lub wykorzystania OZE, które zostały zgłoszone do naszego konkursu przez polskie gminy i ich jednostki budżetowe zainteresowane nawiązaniem współpracy z partnerem norweskim, pozytywnie przeszło ocenę formalną i pierwszy etap oceny merytorycznej. Na tym etapie projekty były oceniane przez grono ekspertów z dziedziny energetyki, a teraz czas na ich ocenę przez pozostałe miasta i gminy uczestniczące w konkursie. Przypominamy, iż spotkanie oceniające odbędzie się w dniu 13 czerwca 2016 r. w Poznaniu, w godzinach 10:00-15:30 (więcej informacji). Każda z gmin zakwalifikowanych do tego etapu będzie miała 5 minut na zaprezentowanie swojego pomysłu na innowację i powiązanego z nim mikroprojektu, a następnie pozostali uczestnicy konkursu wypełnią karty oceny merytorycznej, obejmujące ocenę takich aspektów jak innowacyjność, wykonalność, potencjalny efekt ekologiczny, ekonomiczny i społeczny, czy przydatność mikroprojektu dla realizacji ogólnego pomysłu. Następnie uczestnicy spotkania zwiedzą Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego, a w tym czasie Komisja Konkursowa podsumuje wyniki. Na ostateczną ocenę każdego projektu złoży się ocena dokonana przez ekspertów (60% wagi) oraz ocena dokonana przez pozostałych uczestników konkursu (40% wagi). 10 najwyżej ocenionych projektów otrzyma dofinansowanie w postaci mikrograntu, a zwycięskie gminy wezmą udział w wizycie studyjnej do Norwegii i nawiążą współpracę bilateralną z partnerem norweskim.

Lista projektów zakwalifikowanych do 2. etapu oceny merytorycznej

Zapraszamy wszystkich członków Grupy Wymiany Doświadczeń utworzonej w ramach projektu „Polsko-norweska platforma współpracy..." oraz wszystkie gminy, które złożyły wnioski do naszego konkursu na mikrogranty, do udziału w 2. spotkaniu GWD, które będzie miało miejsce w Poznaniu, w dniu 13 czerwca 2016 r.

Głównym tematem spotkania będzie prezentacja projektów z zakresu efektywności energetycznej i wykorzystania OZE zgłoszonych do ww. konkursu i zakwalifikowanych do drugiego etapu oceny merytorycznej. Następnie uczestnicy konkursu ocenią poszczególne projekty wg przyjętej karty oceny (bez możliwości oceny własnego wniosku), a ich ocena uzupełni ocenę dokonaną przez Komisję Konkursową. Ostateczna uzyskana przez dany projekt punktacja stanowić będzie średnią ważoną z ocen przyznanych przez uczestników konkursu i Komisję (60% wagi - głos Komisji i 40% wagi - głos uczestników), a wyniki konkursu zostaną ogłoszone na zakończenie spotkania.

W dniu 22 kwietnia 2016 r. w Krakowie odbyła się 1. konferencja bilateralna organizowana w ramach projektu „Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu". Jej celem była prezentacja utworzonej w ramach projektu platformy współpracy pomiędzy polskimi i norweskimi samorządami i ich partnerami, zajmującej się tematyką efektywności energetycznej i wykorzystania OZE, oraz wstępnego raportu diagnostycznego na temat sytuacji energetycznej polskich i norweskich samorządów lokalnych. Zaprezentowany został również szereg inspirujących dobrych praktyk zrealizowanych przez polskie i norweskie samorządy w obszarze modernizacji energetycznej budynków, modernizacji oświetlenia publicznego, wykorzystania OZE oraz kompleksowego zarządzania energią na poziomie gminy. W wydarzeniu udział wzięło blisko 80 osób - głównie przedstawicieli miast i gmin z różnych regionów Polski.

Broszura konkursowaZapraszamy wszystkie polskie samorządy gminne oraz samorządowe jednostki organizacyjne do udziału w otwartym konkursie na mikroprojekty prowadzące do innowacji w zakresie efektywności energetycznej lub wykorzystania OZE, zainspirowane doświadczeniami norweskimi lub możliwe do zrealizowania przy wykorzystaniu norweskich doświadczeń.

Celem konkursu jest wsparcie ww. jednostek w przygotowaniu do realizacji najciekawszych innowacyjnych projektów pilotażowych poprzez przyznanie im mikro-grantów na przygotowanie analiz, dokumentacji, działań edukacyjnych i innych działań nie-inwestycyjnych niezbędnych do ich wdrożenia (tzw. mikroprojekt) oraz poprzez zapewnienie współpracy z partnerem norweskim, który wesprze beneficjenta swoją wiedzą i doświadczeniem. 10 zwycięskich samorządów weźmie również udział w podróży studyjnej do Norwegii.

Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym sytuacji polskich samorządów lokalnych w obszarze efektywności energetycznej i wykorzystania OZE. Celem badania jest sporządzenie raportu diagnostycznego, który odpowie na pytanie o aktualny stan gospodarki energetycznej w miastach i gminach, jak również umożliwi stworzenie listy potrzeb JST (w zakresie legislacji, finansowania oraz edukacji), aby mogły one możliwie najefektywniej realizować inwestycje proenergetyczne.

Blisko 50 osób zgromadziło 1 spotkanie samorządowej Grupy Wymiany Doświadczeń, które odbyło się w Krakowie w dniach 30 marca-1 kwietnia 2016 r. Było ono poświęcone diagnozie sytuacji polskich samorządów lokalnych w obszarze efektywności energetycznej i wykorzystania OZE oraz możliwości przeniesienia na polski grunt sprawdzonych rozwiązań Norweskich. W debacie udział wzięli przedstawiciele polskich miast i gmin, którzy już od lat zajmują się tematem poszanowania energii i ochrony klimatu, w związku z czym mogą wnieść znaczący wkład w analizę aktualnych oraz wypracowanie nowych proenergetycznych rozwiązań. Norweskie doświadczenia i dobre praktyki zostały zaprezentowane przez Panią Gunnbjørg NÅVIK z Norweskiego Związku Władz Lokalnych i Regionalnych.


stopka logo

Projekt „Polsko - norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu" jest finansowany w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu PL04 ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.