2 konferencja bilateralna odbyła się w kwietniu 2017 r. w Warszawie. Jej celem było przedstawienie najważniejszych wniosków i rezultatów projektu, skali i wyników współpracy nawiązanej między polskimi i norweskimi samorządami oraz mikro-projektów realizowanych przez polskie miasta i gminy we współpracy z norweskimi partnerami. Do udziału w konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele samorządów lokalnych, instytucji i organizacji współpracujących z JST oraz innych podmiotów, które mogły potencjalnie skorzystać z rezultatów projektu.

Ramowy program spotkania:

 • prezentacja rezultatów projektu oraz przygotowanej w jego ramach publikacji końcowej;
 • prezentacja współpracy nawiązanej między norweskimi i polskimi uczestnikami;
 • prezentacja 10 projektów innowacyjnych realizowanych przez polskie miasta i gminy w partnerstwie z podmiotami norweskimi, obejmujących m.in.:
  • przykłady kompleksowych strategii energetycznych prowadzących do uzyskania oszczędności energii, wykorzystania OZE i redukcji emisji CO2;
  • przykłady systemów zarządzania energią wdrożonych w budynkach komunalnych (w tym SZE zgodnego z normą ISO 50001);
  • przykłady systemów monitoringu zużycia energii w budynkach komunalnych;
  • przykłady integracji instalacji wykorzystujących energię odnawialną z miejskimi systemami energetycznymi;
 • prezentacja koncepcji miast zeroemisyjnych;
 • prezentacja nowych możliwości finansowania inwestycji z zakresu efektywności energetycznej i wykorzystania OZE.

Program

Relacja, prezentacje i galeria zdjęć


stopka logo N

Projekt „Polsko - norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu" jest finansowany w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu PL04 ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.