Choć polskie i norweskie samorządy funkcjonują w odmiennych warunkach klimatycznych, prawnych, ekonomicznych i społecznych, realizowane przez nie zadania są zbliżone, podobnie jak zbliżone są ogólne ramy polityczne wpływające na ich sytuację energetyczną. Jedne i drugie dysponują dużym potencjałem efektywności energetycznej i rozwoju OZE, którego pełne wykorzystanie będzie zależało m.in. od nawiązania efektywnej współpracy i wymiany know-how, sprawdzonych technologii i dobrych praktyk z innymi miastami i gminami, zarówno z kraju jak i z zagranicy. Jedynie działając wspólnie i inspirując się wzajemnie do podejmowania nowych proenergetycznych inicjatyw, samorządy będą w stanie realizować kolejne cele środowiskowe, ekonomiczne i społeczne.

Norweskie gminy chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami i angażują w międzynarodową współpracę. Także polskie samorządy są coraz bardziej zainteresowane udziałem w międzynarodowym dialogu na temat wytwarzania i wykorzystania energii, jak również coraz chętniej angażują się w proenergetyczne inicjatywy. Wiele z nich wypracowuje lub testuje u siebie nowe rozwiązania, a ich doświadczenia i dobre praktyki mogą się okazać inspirujące także dla gmin norweskich. Jak zatem widać wymiana doświadczeń może być realizowana z korzyścią dla obu stron.


stopka logo N

Projekt „Polsko - norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu" jest finansowany w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu PL04 ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.