Małopolska gmina Pałecznica jest jednym ze zwycięzców konkursu na najbardziej innowacyjne projekty z zakresu EE i OZE zorganizowanego w ramach projektu „Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu”. Projekt gminy Pałecznica pt. „Inteligentny dom i inteligentnej wiosce” zakłada wykorzystanie norweskich doświadczeń i know-how do wdrożenia innowacyjnego w skali kraju rozwiązania, tj. systemu monitoringu poboru mediów (energii i wody), emisji CO2 oraz zarządzania nimi w sieci gminnej z wykorzystaniem technologii GPRS. W ramach mikrograntu Pałecznica nawiązała partnerstwo z norweską gminą Hvaler.

Pierwsze spotkanie partnerów odbyło się 13 grudnia 2016 r. w gminie Hvaler, która jest położona na południu Norwegii w regionie Østfold, a jej siedzibą jest miasto Skjærhalden. Hvaler jest w 100% objęte systemem monitoringu zużycia energii elektrycznej, a głównym celem gminy obecnie jest zintegrowanie tego systemu z monitoringiem zużycia wody. Warto zaznaczyć, że Hvaler jest pierwszą norweską gminą, która pilotażowo realizuje tego typu inwestycję. Przedstawiciele Pałecznicy podczas wizyty studyjnej mieli okazję zapoznać się z doświadczeniami norweskiego partnera w zakresie inteligentnego monitoringu zużycia energii elektrycznej (smart metering) oraz zasięgnąć porad odnośnie planowanej przez nich inwestycji. Przedstawiciele Hvaler podczas wizyty studyjnej zaprezentowali uczestnikom swój system monitoringu, stację recyklingu, główną przepompownię wody i ścieków. Bardzo ważnym punktem wizyty było również spotkanie w przedsiębiorstwie energetycznym Fredrikstad energi ściśle współpracującym z gminą Hvaler.


stopka logo N

Projekt „Polsko - norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu" jest finansowany w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu PL04 ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.