Poniżej prezentujemy 10 projektów zainspirowanych doświadczeniami norweskimi, które zwyciężyły w konkursie na najlepsze pomysły na innowacje w dziedzinie efektywności energetycznej i wykorzystania OZE. Wszystkie projekty są bardzo ciekawe, uwzględniają innowacyjne w skali kraju rozwiązania i co najważniejsze - charakteryzują się dużym potencjałem replikacji, przez co mogą stanowić inspirację także dla innych samorządów lokalnych w Polsce. Obejmują one budowę laboratoriów EE i OZE mających kształcić przyszłych instalatorów, wykorzystanie ciepła systemowego do produkcji chłodu, kompleksowe wykorzystanie lokalnie dostępnych OZE, wdrożenie w całej gminie systemu monitoringu zużycia mediów oraz poprawę efektywności energetycznej w sektorze zagospodarowania odpadów. Zwycięskie gminy, do których należą Bydgoszcz, Bielsko-Biała, Lublin, Milanówek, Pałecznica, Płońsk, Raciechowice, Rumia, Sztum i Sopot, wzięły udział w wizycie studyjnej w Norwegii oraz nawiązały współpracę bilateralną z partnerami norweskimi, którzy pomagają im w przygotowaniu projektów do wdrożenia oraz udzielają wielu cennych wskazówek i porad.

  1. Bielsko-Biała, „Budowa ośrodka szkoleniowo-badawczego w zakresie odnawialnych źródeł energii i budownictwa energooszczędnego”
  2. Bydgoszcz, „Laboratoria Czystej Energii”
  3. Lublin, „Norweski klimat dla Lublina - racjonalne wykorzystanie energii w lubelskiej wyspie ciepła”
  4. Milanówek, „Polsko-norweska wymian dobrych praktyk”
  5. Pałecznica, „Inteligentny dom w inteligentnej wiosce”
  6. Płońsk, „W stronę miasta zeroemisyjnego”
  7. Raciechowice, „Montaż pomp ciepła zasilanych z instalacji fotowoltaicznych w wybranych budynkach użyteczności publicznej”
  8. Rumia, „Innowacyjny system zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i chłód części miasta Rumi”
  9. Sopot, „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO”
  10. Sztum, „Termomodernizacja budynków wielorodzinnych przy zaangażowaniu mieszkańców i z zastosowaniem innowacyjnych instalacji OZE”


stopka logo N

Projekt „Polsko - norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu" jest finansowany w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu PL04 ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.