Zaplanowane działania

Faza I: diagnostyczna:

 • Utworzenie Polsko-Norweskiej Platformy Współpracy (działającej w oparciu o interaktywną stronę www oraz regularne spotkania osobiste i on-line),
 • Sporządzenie diagnozy sytuacji polskich i norweskich JST w zakresie EE i OZE,
 • Sporządzenie katalogu polskich i norweskich dobrych praktyk w zakresie EE i OZE,
 • Organizacja 1. spotkania GWD (dyskusja na temat powstającej diagnozy) oraz 1. konferencji bilateralnej w Krakowie,
 • Opracowanie logo projektu i identyfikacji wizualnej projektu,
 • Opracowanie ulotki projektu i strony internetowej projektu.

Faza II: otwarty konkurs

 • Organizacja konkursu na pomysły na innowacje przygotowane przez polskie gminy i zainspirowane doświadczeniami norweskimi,
 • Ocena wniosków i wybór 10 projektów, które otrzymają wsparcie w postaci mikro-grantów na przygotowanie analiz i dokumentacji niezbędnych do ich wdrożenia – rozstrzygnięcie konkursu będzie miało miejsce podczas 2. spotkana GWD w Poznaniu,
 • Organizacja podróży studyjnej do Norwegii dla przedstawicieli zwycięskich samorządów.

Faza III: realizacja mikrograntów

 • Nawiązanie współpracy bilateralnej między wybranymi polskimi i norweskimi gminami,
 • Wdrożenie 10 zwycięskich mikro-projektów we współpracy z partnerami norweskimi,
 • Organizacja 3. spotkania GWD i konferencji końcowej w Warszawie.

Oczekiwane rezultaty

 • utworzenie stałej Polsko-Norweskiej Platformy Współpracy;
 • wdrożenie 10 mikroprojektów z zakresu EE i wykorzystania OZE zaproponowanych przez zainteresowane polskie gminy i wybranych w otwartym konkursie, w tym sfinansowanie opracowania niezbędnych analiz i dokumentacji potrzebnych do realizacji inwestycji w przyszłości;
 • nawiązanie współpracy bilateralnej pomiędzy 10 polskimi i 10 norweskimi gminami (w tym podpisanie 10 porozumień o współpracy w celu realizacji ww. mikroprojektów);
 • organizacja cyklu wydarzeń mających na celu analizę sytuacji wyjściowej, promocję dobrych praktyk i upowszechnienie rezultatów projektu, w tym 3 warsztatów GWD, 2 konferencji bilateralnych, 1 wizyty studyjnej i cyklu webinariów;
 • publikacja szeregu dokumentów podsumowujących, upowszechniających i promujących rezultaty projektu, w tym: raportu diagnostycznego, katalogu dobrych praktyk i publikacji końcowej.


stopka logo N

Projekt „Polsko - norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu" jest finansowany w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu PL04 ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.