Gmina Raciechowice jako jedna z dziesięciu polskich gmin została nagrodzona w konkursie na najlepsze i najbardziej innowacyjne projekty dotyczące efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii zainspirowane doświadczeniami norweskimi lub możliwe do zrealizowania przy wykorzystaniu norweskich doświadczeń. Konkurs został zorganizowany w ramach projektu parasolowego „Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu". Celem mikroprojektu przygotowanego przez Raciechowice jest opracowanie studium wykonalności dla 9 obiektów użyteczności publicznej z terenu gminy (4 szkoły, 2 środowiskowe domy samopomocy, 2 budynki urzędu, 1 dom kultury) z określeniem optymalnych wariantów służących poprawie efektywności energetycznej budynków na podstawie oceny stanu technicznego, z nastawieniem na przedsięwzięcia poprawiające sprawność systemu źródeł ciepła. Celem projektu innowacyjnego jest zmiana źródeł ciepła w wybranych budynkach użyteczności publicznej Gminy Raciechowice z opalanych olejem na pompy ciepła wspomagane instalacją fotowoltaiczną oraz na wymianie oświetlenia wewnętrznego w tych budynkach na LED. W projekcie zostaną wykorzystane nowe rozwiązania technologiczne. Wdrożony zostanie system pomiaru, obsługi i monitoringu. Instalacja fotowoltaiczna wyposażona zostanie w licznik ilości uzyskanej energii elektrycznej, natomiast pompy ciepła w licznik zużytej energii elektrycznej i wyprodukowanej energii cieplnej. Dane z liczników będą przesyłane do Urzędu Gminy przez sieć Internet i administrowane przez osobę odpowiedzialną za monitoring. Dodatkowo w budynkach przeprowadzona będzie modernizacja oświetlenia wewnętrznego celem zmniejszenia zużycia energii elektrycznej. Po zastosowaniu tego typu rozwiązań budynki powinny w niemal 100% zużyć tyle energii ile wyprodukują.

W dniu 10 października 2016 r. pomiędzy gminami Raciechowice i Oslo został podpisany list intencyjny dotyczący dzielenia się fachową wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie wykorzystania energii odnawialnej. Przedstawiciel Oslo odwiedził Raciechowice w dniach 16-18 listopada br. Miał okazję zapoznać się z planami gminy dotyczącymi zmiany źródeł ciepła i zobaczyć stan faktyczny w wybranych obiektach. Jego zdaniem pomysł rezygnacji z oleju opałowego i zastąpienia go pompami ciepła ma duże szanse na sukces. Udzielił także kilku cennych wskazówek, dotyczących obecnej eksploatacji i zaoferował pomoc przy weryfikacji opracowania technicznego otrzymanego od wykonawcy projektu.

Raciechowice to niewielka gmina na południu Polski w województwie małopolskim, którą zamieszkuje 6,2 tys. mieszkańców; ma status gminy ekologicznej i od lat realizuje inicjatywy ekologiczne. Zidentyfikowanym problemem jest brak sieci gazowej w gminie przez co budynki publiczne ogrzewane są kotłami olejowymi, które są już przestarzałe i emitują CO2, związki siarki i pyły, a tradycyjna instalacja oświetleniowa zużywa dużą ilość energii elektrycznej.


stopka logo N

Projekt „Polsko - norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu" jest finansowany w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu PL04 ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.